Bijeenkomsten 2021 De clubleden komen elke tweede en vierde maandagavond van de maand bij elkaar in het gemeenschapshuis “de Smis” in Duizel. De bijeenkomsten starten om 20:00 uur en eindigen om ongeveer 22:00 uur. Naast het onderwerp van de jaarplanning is er ruimte voor vrij werk en iedere vierde maandag wordt de ‘foto van de maand’ gekozen. Tijdens de lockdown vinden de bijeenkomsten on-line plaats. In het voor- en najaar organiseren we een clubtocht.
Jaarplanning 2021
Januari
11
Algemene ledenvergadering
25
Thema periode 1: lockdown
Februari
8
Fotobespreking Arnoud, Wilma, Wim, Hein
22
Thema periode 1: lockdown
Maart
8
Fotobespreking Marlous, Gerrit, Ton, Agnes
22
Thema periode 1: lockdown
April
12
Fotobespreking Maarten, Miranda, Christa, Frans
26
Thema periode 2: samenwerking
Mei
10
Fotobespreking Ton, Agnes, Marlous, Hein
31
Thema periode 2: samenwerking
Juni
14
Fotobespreking Gerrit, Christa, Frans, Wilma
28
Thema periode 2: samenwerking
Juli
12
Vakantie
26
Vakantie
Augustus
9
Vakantie
23
Fotobespreking Maarten, Arnoud, Wim, Miranda
September
13
Thema periode 3: Laat je inspireren door een boektitel
27
Fotobespreking Wilma, Christa, Gerrit, Frans
Oktober
11
Thema periode 3: Laat je inspireren door een boektitel
25
Fotobespreking Arnoud, Agnes, Maarten, Miranda
November
8
Thema periode 3: Laat je inspireren door een boektitel
22
Fotobespreking Hein, Marlous, Ton, Wim
27/28
Tentoonstelling
December
13
Evaluatie tentoonstelling en afsluiting clubjaar